Verenigingen

Het besturen van een sportvereniging vraagt veel. Verscherpte regelgeving, hogere kosten en minder vrijwilligers maken het er niet gemakkelijker op. Besturen is soms een fulltime klus. Daarbij moeten verenigingen ook steeds meer zelf doen in het kader van de participatiesamenleving. Maar hoe doet u dat allemaal?

Het verenigingsleven in Nederland leunt zwaar op vrijwilligers. Soms is het daardoor lastig om processen op professionele manier te laten verlopen. Denk aan het beoordelen en vergelijken van contracten met toeleveranciers en de besprekingen tussen huurder en verhuurder: dat vraagt om deskundige ondersteuning. Technisch beheer is niet altijd goed geregeld of boet in aan kwaliteit. Continuïteit blijft een probleem omdat vrijwilligers nu eenmaal komen en gaan. Maken meerdere verenigingen gebruik van eenzelfde complex of hal, dan is het inroosteren van de verschillende groepen in de ruimte nog wel eens een heikel punt. Kortom, zelfwerkzaamheid is goed, enige ondersteuning ook. Dat bieden wij.

Wilt u sparren over het facilitaire en technische beheer van uw sportaccomodaties? Neemt u dan contact met ons op. Wij bieden u graag begeleiding bij en het faciliteren en uitvoeren van de taken. De vereniging behoudt de regie, wij stemmen af wat nodig is. Een dergelijk flexibel partnership zorgt voor een gezond, schoon, heel en veilig sportklimaat voor de bezoekers.

033 - 4225100

Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Mail mij terug

Wij mailen u zo spoedig mogelijk terug
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.