Scholen

Bij scholen spreken we over traditioneel vastgoedbeheer. Zij hebben immers minder last van politieke processen en beheren over het algemeen één of enkele gebouwen. Maar ook hier is kennis van de specifieke behoeften van leraren en leerlingen onze kracht. Wij kennen de wet- en regelgeving voor schoolgebouwen, bijvoorbeeld over de hoogte van lokalen en welke voorzieningen verplicht zijn. We weten wat qua logistiek goed aansluit bij de onderwijspraktijk en welke kwaliteit noodzakelijk is voor de jonge leerlingen.

Integraal huisvestingsplan

De wetswijziging Buitenonderhoud scholen leidde per 1 januari 2015 tot grote veranderingen in de financiering van de onderwijshuisvesting. Waar SRO een bijdrage levert aan het integraal huisvestingsplan, kunnen schoolbesturen en gemeente de regierol innemen. De informatie over de conditie van de gebouwen, de vigerende wet- en regelgeving, de onderwijskundige kwaliteit en de wensen van leraren en leerlingen vormen een belangrijke bouwsteen voor het integraal huisvestingsplan. Wij leggen deze informatie systematisch vast in een digitaal dossier. De basisinformatie wordt op deze manier toegankelijk voor alle betrokkenen. We adviseren over de verschillende scenario’s, de investeringen en het meerjarenonderhoud van uw school. Ook beschikken we over de capaciteit en de expertise om het onderhoud van uw school te begeleiden en uit te voeren.

Sport stimuleren op school

Het is belangrijk om extra aandacht te geven aan kinderen die nog niet deelnemen aan sportactiviteiten of van wie de motorische vaardigheden verder ontwikkeld kunnen worden. Op het gebied van gezondheid en bewegen hebben we verschillende schoolsportprojecten.

Enkele voorbeelden:

  • de lesmethode Lekker Fit die het vak lichamelijke opvoeding combineert met allerlei gezonde leefstijlthema’s met een bewezen effect op een gezonde leefstijl.
  • een sportkennismakingsproject, in samenwerking met de sportverenigingen uit uw gemeente, activeert deelnemen aan sport.

Integraal werken is van groot belang voor het slagen van breedtesportprojecten. Het onderwijs, de sportverenigingen, de sportaanbieders, het welzijnswerk en de GGD zijn belangrijke partners met een gezamenlijk doel. SRO is de spin in het web van deze projecten en draagt zo bij aan uw doelstellingen.

033 - 4225100

Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Mail mij terug

Wij mailen u zo spoedig mogelijk terug
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.