Sportstimulering

Vitale mensen in een vitale samenleving

Vitale mensen in een vitale samenleving is een doelstelling van iedere gemeente. Met onze jarenlange ervaring en innovatieve inzet van onder meer buurtsportcoaches draagt SRO aan dit maatschappelijke doel bij, met meerdere programma’s op het gebied van sport en bewegen. Voor wijkbewoners met overgewicht, rondhangende jongeren, eenzame senioren en ouders met peuters. Als bovenlokaal aanspreekpunt coördineren de buurtsportcoaches een passend sportaanbod voor iedereen. Samenwerking met regiogemeenten, patiëntenorganisaties en sportverenigingen is daarbij een belangrijke succesfactor.

SRO: jarenlang expert in sportstimulering

Sociale cohesie

Naast de niet te onderschatten economische waarde en de waarde van sport in het kader van citymarketing, heeft een sportevenement natuurlijk veel betekenis voor de vorming van sociale cohesie in uw gemeenschap. Heeft u er wel eens aan gedacht om een marktplein om te toveren in een beachvolleybal-stadion? SRO denkt graag met u mee over deze en andere activiteiten die kunnen bijdragen aan de sociale cohesie in uw gemeente.

Samenwerken in de wijk

Gezamenlijke doelen bepalen zodat een gezonde, vitale en leefbare wijk ontstaat, doet SRO met alle partners in een wijk: welzijnswerk, zorgsector, winkeliersvereniging, woningcorporatie en sportvereniging.

Een aanpak die werkt en zorgt voor beweging in de wijk.

Na een analyse van de wijk en in samenwerking met onze partners, formuleren wij gericht en effectief sportbeleid, geconcretiseerd in activiteiten voor eerder vastgestelde doelgroepen.

Niet alleen voor rondhangende jongeren, maar ook voor eenzame senioren, wijkbewoners met overgewicht en ouders met hun peuters: een passend sportaanbod is belangrijk voor iedereen.

Verenigingsondersteuning

Het besturen van een sportvereniging vraagt veel. De verscherpte regelgeving, hogere kosten en minder vrijwilligers maken het er niet gemakkelijker op. Besturen is soms een fulltime klus geworden.

Met een goed ingericht sportservicepunt kan SRO voor een groeiend aantal gezonde sportverenigingen in uw gemeente de aansturing faciliteren en vergemakkelijken. Niet door allerlei taken over te nemen, maar door samen met de besturen te zoeken naar optimale oplossingen. Een convenant Gezond gedrag op de velden zorgt al voor een prettiger sportklimaat en meer wederzijds begrip tussen scheidsrechter, spelers en publiek.

Seniorensport

Als bewegen voor één doelgroep van levensbelang is, dan is het wel voor senioren. Sportende senioren zijn (bewezen) minder vaak ziek en herstellen sneller na operaties. Een leven lang sporten zorgt er onder meer dat mensen op leeftijd niet vereenzamen en langer zelfstandig kunnen blijven wonen. SRO heeft als geen ander deze doelgroep in het vizier, of het nou gaat om zwemmen of andere activiteiten.

Aangepast sporten

Voor alle kinderen zijn er verschillende schoolsportprojecten. Ook voor kinderen die extra aandacht nodig hebben op het gebied van gezondheid en bewegen, bijvoorbeeld omdat ze nog niet deelnemen aan sportactiviteiten of omdat de motorische vaardigheden verder ontwikkeld kunnen worden.

Voor mensen met een beperking is het belangrijk dat zij geen drempels ervaren om te gaan sporten. Eén bovenlokaal aanspreekpunt kan deze drempels voor een groot deel wegnemen: SRO is dat bovenlokale aanspreekpunt. Samenwerking met regiogemeenten, patiëntenorganisaties en sportverenigingen uit de regio is hierin een belangrijke succesfactor.

Annalies van Zoeren

Annalies van Zoeren

Manager Sport / Zwembaden

06-22983201

Bel mij terug

Projecten waar we trots op zijn

Joint Venture

Vitale mensen in een vitale samenleving

Een publiek-publieke samenwerking onderscheidt zich op een aantal punten van een aanbesteding aan een marktpartij. Een gemeente kan onder bijzondere omstandigheden opdrachten direct, zonder toepassing van de Europese aanbestedingsregels, gunnen aan rechtspersonen die geen deel uitmaken van de gemeente. Wel moet er een mate...

Meer over Joint Venture lezen

033 - 4225100

Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Mail mij terug

Wij mailen u zo spoedig mogelijk terug
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.