Joint Venture

Optimale invloed

Politieke sensitiviteit

U wilt samenwerken met partijen en mensen die een goed gevoel hebben voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en politieke processen. Doordat SRO jarenlange ervaring heeft in het werken met en voor gemeenten, beschikken wij daar in geruime mate over.

Transparantie

Via begroting, jaarrekening en kwartaalrapportages heeft u als gemeente volledig inzicht en transparantie in de processen van SRO.

Invloed

Als mede-aandeelhouder stelt u als gemeente samen met SRO de opdracht en de begroting vast, waardoor u optimale invloed heeft. Prestaties zijn ieder jaar aan te passen op gemeentelijk beleid.

Flexibel

U wilt als gemeente flexibel meebewegen met politieke en bestuurlijke actualiteiten. SRO biedt u die flexibiliteit door jaarlijks gemaakte afspraken tegen het licht te houden.

Geen aanbesteding nodig

Meestal is een Europese aanbestedingsprocedure nodig als u als gemeente werkzaamheden op afstand wilt zetten; dat is nu niet nodig omdat SRO een publieke organisatie is.

Samenwerking

Bijdragen aan gemeentelijk beleid realiseert u op verschillende vlakken (welzijn, onderwijs, zorg) doordat SRO ook actief de samenwerking zoekt met specialisten van andere maatschappelijke organisaties.

met SRO

Publiek-publiek-samenwerken

Gemeenten werken steeds meer met elkaar samen in wat een publiek-publieke samenwerking heet. Er ontstaan bovendien steeds meer gemeentelijke (sport)bedrijven. Zo zetten gemeenten beheer en exploitatie op afstand én realiseren zij een zakelijkere bedrijfsvoering dan voorheen.

Als gemeente werkt u samen met SRO in zo’n publiek-publieke samenwerking. Aanbesteden is dus niet nodig! U heeft de mogelijkheid ieder jaar afspraken te maken, zo kunt u flexibel meebewegen met politieke en bestuurlijke actualiteiten en verschuivingen. Door onze jarenlange ervaring beschikt SRO over politieke en bestuurlijke sensitiviteit. Wij weten welke informatie nodig is en op welk moment.

biedt veel voordelen

Samenwerken met SRO

SRO zorgt voor:

  • veilige en schone accommodaties en we houden ons natuurlijk aan de wettelijke regels voor onderhoud en exploitatie
  • duurzaam, overzichtelijk en planmatig onderhoud, zodanig dat bezoekers er (bijna) geen hinder van ondervinden
  • een goede programmering en gastvrijheid bij de sportieve programma’s voor een vitale samenleving.

De werkzaamheden worden ondergebracht in een joint venture, waarvan de gemeente en SRO aandeelhouders zijn. De gemeente stelt als mede-aandeelhouder de opdracht en de begroting vast. Zo creëert u optimale invloed en bieden wij maximale transparantie.

U profiteert door samenwerking met SRO van onze kennis en expertise, opgedaan in tal van gemeenten. Door onze schaalgrootte leveren wij deskundigheid op het gebied van beheer, onderhoud en exploitatie van gemeentelijk vastgoed, sportstimulatie en facilitaire diensten.

voor een publiek-publieke samenwerking

Spelregels

Een publiek-publieke samenwerking onderscheidt zich op een aantal punten van een aanbesteding aan een marktpartij. Een gemeente kan onder bijzondere omstandigheden opdrachten direct, zonder toepassing van de Europese aanbestedingsregels, gunnen aan rechtspersonen die geen deel uitmaken van de gemeente. Wel moet er een mate van controle bestaan, die lijkt op die van gemeentelijke diensten. Voorwaarde is dat de rechtspersoon waaraan gegund wordt, een zodanige relatie heeft met de gemeente dat ze beschouwd kan worden als gemeentelijke dienst, ook al is ze dat formeel niet. SRO heeft veel kennis van en ervaring in het oprichten en inrichten van een Joint Venture, die voldoet aan wet- en regelgeving.

sensitiviteit

Politieke

SRO heeft uitgebreide ervaring in het werken met en voor gemeenten. Daardoor hebben onze medewerkers een goed gevoel voor politieke-bestuurlijke verhoudingen en voor politieke processen. We hebben kennis van het beheren, onderhouden en exploiteren van gemeentelijke accommodaties, maar ook van u als opdrachtgever en eigenaar van de voorzieningen. Een enorme toegevoegde waarde. We weten welke informatie nodig is voor de wethouder of de ambtelijke organisatie. Daarmee onderscheiden we ons in de markt. Wij weten wat voor een gemeente belangrijk is.

door samenwerking

Schaalvoordelen

Door kwalitatief hoogwaardig beheer en onderhoud en gebruiksvriendelijke exploitatie stelt SRO maatschappelijke organisaties in staat om hun functie goed uit te oefenen. Mensen, organisaties en verschillende beleidsvelden met elkaar verbinden, is dan ook een neveneffect van ons werk. We zoeken de samenwerking met specialisten van andere gemeentelijke organisaties op het vlak van welzijn, onderwijs of zorg.

Door met meerdere gemeenten tegelijk samen te werken, kunnen we bovendien schaalvoordelen bieden:

  • efficiënte bedrijfsvoering
  • inverdieneffecten
  • inkoopvoordelen
  • vergroten deskundigheid
  • vermogen tot innovatie en productontwikkeling.
video thumbnail
Marjon van Vilsteren

Marjon van Vilsteren

Directeur

06-30593293

Bel mij terug

033 - 4225100

Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Mail mij terug

Wij mailen u zo spoedig mogelijk terug
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.